Matsu 待つ -to wait / Japanese Word

DECEMBER 2021 (VOL.170)

Matsu 待つ

Matsu means “to wait”

Haruna:

Osokatta ne.

You are late.

Hayato:

Ke-ki kau no ni ichi-jikan matta.

I waited in line for an hour to buy this cake.

Haruna:

Oishii?

Is it that good?

Hayato:

Matta kai ga atta.

It’s worth waiting.

 To waitTo wait (polite)WaitedWaited (polite)Be waitingWas waitingHave waitedCan waitWant to waitWait!Please wait
positiveMatsuMachi masuMattaMachi mashitaMatte iruMatte itaMatta koto ga aruMateruMachi taiMatte!Matte kudasai
negativeMatanaiMachi masenMatanakattaMachimasen deshitaMatte inaiMatte inakattaMatta koto ga naiMatenaiMachi takunaiMatanaide kudasai

Watashi wa ni-jikan matte iru.

I am waiting for two hours.

Boku wa machi takunai!

I don’t want to wait!

Mate~!

Wait ~~!

Masa wa Santa ni aeru no wo ichi-nen machi mashita.

Masa waited for one-year to see Santa.

Basu wo matsu.

I wait for the bus.

Kare wa watashi wo matte inakatta.

My boyfriend was not waiting for me.

Yoru made wa matanai.

We are not going to wait until night.

j

LEARN MORE JAPANESE WORDS

GO BACK TO HOME