Komaru(困る) -to have a hard time / Japanese Word

SEPTEMBER 2021 (VOL.167)

Komaru 困る

Komaru means “to have a hard time”

Toma:

Doushiyou.

What should I do?

Nonoka:

Nani ni komatte iru no?

What is your problem?

Toma:

Kyoukasho wo wasureta.

I forgot my textbook.

Nonoka:

Sore wa komatta ne.

Oh, that’s a problem.

Toma:

Sensei ni okoraresou~.

Teacher will be mad at me.

Nonoka:

Watashi no wo issho ni miyou!

We can share mine. 

Komaru koto naiyo!

Don’t worry!

have a hard timehave a hard time (polite)had a hard timehad a hard time (polite)be having a hard timewas having a hard timehave had a hard timewant to have a hard time
positiveKomaruKomarimasuKomattaKomari mashitaKomatte iruKomatte itaKomatta koto ga aruKomari tai
negativeKomaranaiKomarimasenKomaranakattaKomarimasen deshitaKomatte inaiKomatte inakattaKomatta koto ga naiKomari takunai

Okane niwa komaranai.

No need to worry about money.

Kyuujuu-sai no obaachan to sunde imasu ga, nanimo komatta koto ga nai.

We live with 90-year-old grand-ma, but we don’t have any trouble.

Inu ga urusakute komari mashita.

I had a hard time because dog was loud.

Michi ni mayotte komatte ita.

I was having a hard time because I lost way.

Nihongo ga hanasenai kedo Nihon de komaranakatta.

I did not have hard time even though I cannot speak Japanese.